کلاس گذاشتن | بلاگ

کلاس گذاشتن

تعرفه تبلیغات در سایت
همراه یکی از اقوام که به تازگی از اروپا آمده بودند، وارد دندان پزشکی شدیم. منشی با لبخندی به پهنای صورت جلوی آقای اروپا نشین بلند می شود و به گرمی احوال پرسی کرده و با خواهش و اصرار آقا را به اتاق پزشک راهنمایی میکند.  

پشت سر آقا من جلو میروم؛ 

من با لبخندرو به منشی:سلام 

منشی:یک سلام ریز 

من دوباره با لبخند :امروز نوبت دارم بفرمایید ذفترچه 

منشی:یک تگاه زیر چشمی و سکوت . 

روی صندلی انتظار مینشینم،با اینکه نوبتم با نوبت آقای خویشاوند پشت سر هم بود،اما بعد از خروج آقای خویشاوند خیلی منتظر می شوم تا نوبتم شود. 

وارد اتاق دندان پزشک هم که می شوم،وضع به همین منوال است،با اینکه دندان پزشک آقای متین ومتشخصی هست اما خیلی سرد میخواهد که روی صندلی مخصوص بنشینم به سوال هایم یکی درمیان جواب میدهد!!!!  

کار عصب کشی و پرکردن دندانم که تمام می شود ،از دندان پزشک تشکر کرده و از اتاق خارج می شوم.  

به همراه آقای خویشاوند سراغ منشی میرویم تا به کار حساب و کتاب رسیدگی کنیم،من جلوتر بودم بنابراین زود تر از منشی میپرسم :چقدر باید تقدیم کنیم؟ 

منشی رو به آقا می کند و کلی تعارف بلغور میکند!!!!!  

سوالی درمورد عکس دندانم پرسیدم،منشی مبهوت دخترم بود و جواب نداد . 

آخر سر کلافه میشوم و از منشی میخواهم به سوالم جواب دهد،به خود می آید و میگوید،داشتم دقت میکردم که دختر این آقا چطور حرف میزند،نه اینکه اروپا بوده برایم جالب است!!!! 

من:خانم منشی ایشون دختر منه، و اروپا هم زندگی نمیکنه. 

 منشی با لحن خاصی:واقعا!!؟

روزانه بار ها و بارها از این رفتار بین آدم های جامعه ام میبینم،و نمیتوانم حلاجی کنم که:مگر آدم اروپا رفته نسبت به من،آدم شهرنشین شهرهای بزرگ نسبت به شهرنشین شهرهای کوچک،آدم شهری نسبت به روستایی، 

و......چه تفاوتی در ذاتشان هست که فقط یک برچسب شهری،اروپانشین،و......می تواند نوع رفتار آدم ها را تغییر دهد،مگر ارزش آدم ها به مکان زندگی شان است؟نمی شود آدم روستایی فرهنگش و علمش و ارزشش انسانی اش، با دیگر آدم ها یکسان و حتی بیشتر باشد؟؟؟ 

کلاس گذاشتن,کلاس گذاشتن به انگلیسی,کلاس گذاشتن برای شوهر,کلاس گذاشتن با جنایت,کلاس گذاشتن برای خانواده شوهر,کلاس گذاشتن دخترا,کلاس گذاشتن برای دختر,كلاس گذاشتن,کلاس گذاشتن دختر,کلاس گذاشتن طنز,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 5:53