احوال پرسی های مختلف | بلاگ

احوال پرسی های مختلف

تعرفه تبلیغات در سایت
همسایه بالایی که احوالت را می پرسد،خوب میدانی که فقط می خواهد وقت بگذراند تا قرمه سبزی اش جا بیفتد،و فرقی نمی کند بگویی :خوبم،یا بگویی خوب نیستم،اصلا نمی شنود چه جوابی میدهی.

همکارت که می گوید چطوری؟می دانی معنی واقعی حرفش چطور بودنت نیست،بلکه یعنی "ماشینتان عوض نشده؟" "مبلمانتان تغییر کرده؟" "لباس جدید خریدی؟"

هم کلاسی دوران دبیرستانت که آخر شب پیام میدهد"سلام گلم ،حالت چطور است؟"میدانی پشت این حرف خواهد پرسید"با زحمت های ما؟"و بعد زحمت جدید خراب می شود سرت.!!

اما همه ی حالت چطور است ها از این رنگ نیستند.

همسایه پایینی را وقتی می بینی ،دو تا بوسه از آن بوسه های آبدار که چندشت می شود ،نثارت می کند و تا اعماق نگاهت را می کاود ،بعد بدون آنکه بگویی حالت خوب است یا بد،چنان از ته دل می گوید :خدا عاقبت همه جوان را به خیر کند که ،تا مغز استخوانت سرخوشی را حس میکنی.

آدم هایی هم هستند ،دور و برت که وقتی می پرسند حالت چطور است؟به معنی واقعی یعنی"حالت چطور است؟"

می دانی اگر بگویی خوبم ،آخر مشکل هم باشند با خوب بودن تو خوب می شوند ،و اگر بگویی خوب نیستم،به عشق تو،ذخیره توان و انرژی شان می شود تمام دارایی ای که حواله میکنند برایت تا خوب شوی،و آن قدرحالت را می پرسند ،تا مطمئن شان کنی خوب هستی.

و بعد انرژی شان را که دریافت کردی ،بدون اینکه خاطرت بماند حالشان را بپرسی ،تا احوال پرسی بعدی ،غیب می شوند.

بعد تر،همین که این آدم ها را ببینی قبل از اینکه هر کلامی رد و بدل شود،حالت خوب می شود.

اگر هم نپرسند "حالت چطور است؟"دلت تنگ می شود برای احوال پرسی شان......

زندگی تان پر از آدم های " حالت چطور است های واقعی"

 

سلام و احوال پرسی در فرهنگ های مختلف,احوالپرسی به زبان های مختلف,احوالپرسی در کشور های مختلف,سلام و احوالپرسی به زبان های مختلف,احوال پرسی کشور های مختلف,احوال پرسی به گویش های مختلف,احوال پرسی در زبان های مختلف,سلام و احوال پرسی در کشور های مختلف,سلام و احوال پرسی در زبان های مختلف,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 6:10